question-mark-1872665_1280

NumPy Nedir? Ne için Kullanılır? NumPy’ e Giriş #1

NumPy Nedir?

NumPy temellerini, NumPy’ın teknik dökümanını kullanarak anlatmaya çalışacağım. NumPy, Python’ da bilimsel hesaplamalarda kullanılan temel pakettir.

Çok boyutlu diziler (array), çeşitli türetilmiş nesneler (maskelenmiş diziler ve matrisler gibi) ve bir sürü matematiksel , mantıksal, şekil manipülasyonu, sıralama, seçme, ayrık Fourier de dahil olmak üzere diziler üzerinde hızlı işlemler yapmamızı sağlayan Python kütüphanesidir. NumPy kullanılarak istatistik işlemleri ve simülasyonlarda yapılabilir. NumPy kütüphanesi C++ ile yazıldığındın performans kaybı yaşanmaz.

NumPy’ da diziler homojen yapıdadır. Eğer elemanların hepsi int tipinde ise dizinin kendisin de  int tipinde olur. 

Örneğin;

Arr  =  np.array([1,2,3])

(NumPy’ da dizi oluşturma işlemini bir sonraki yazımda anlatacağım.)  Dizi içerisindeki elemanlar her zaman aynı tipte olmak zorunda değildir.Arr dizisi şu şekilde de olabilir.

Arr  = np.array(["Ali",1,2,7,"veli", 1.789])

Arr dizisini incelediğimizde elemanların hepsi aynı tipte değil..Bu durumda Arr dizisinin kendi tipi string olarak döner.

  • NumPy dizileri sabit boyutlu olarak oluşturulur. Listede olduğu gibi dinamik olarak sonradan boyut (size) değiştirme işlemi yapılamaz. Eğer oluşturduğunuz dizinin boyutunu değiştirmek isterseniz, bu işlem var olan diziyi siler ve yerine yenisini oluşturur.
  • NumPy dizileri çok sayıda veri üzerinde gelişmiş matematiksel işlemleri ve diğer işlemleri kolaylaştırır. Benzeri işlemler, NumPy paketi kullanmadan daha zor yapılır. Diyelim ki aşağıdaki A ve B dizilerinin aynı indekslerindeki sayıları toplamak istiyorsunuz.Bu durumda döngü barındıran bir kod yazmanız gerekecek.

 

Gördüğünüz üzere diziler üzerinde işlem yapmak NumPy kullanılarak çok daha basit ve kaynak kullanımı açısından oldukça verimlidir.  Örneğin boyutları eşit ve herbirinin boyutu  1 milyon olsun. Kurduğumuz for döngüsü 1 milyon kere dönecek demektir.Bir sonraki derste dizileri oluşturmayı ve en önemli metotlarını anlatacağım.

0 Paylaşımlar

NumPy Nedir? Ne için Kullanılır? NumPy’ e Giriş #1” üzerine bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir