regression

Doğrusal Regresyon (Linear Regression) Nedir? – #1

Regresyon (Regression):

Gözetimli Öğrenmenin bir türü olan ve Türkçesi bağınımlı olan regresyon, iki ya da daha çok değişken arasındaki doğrusal ilişkinin fonksiyonel şeklidir.(y = f(aX +b)).Genellikle iki (veya çok) değişkenlerin hepsinin niceliksel ölçekli olması zorunluluğu vardır.

regression

Sınıflandırma‘ da kategori tahmini yapılırken Regresyon’da rakamsal (numeric) tahmin yapılır. Sonuç herzaman bir sayıya eşittir.

 

 

Doğrusal Regresyon (Linear Regression):

Sayısal girdi ve çıktı değerleri araşında ilişki kurmayı sağlar. İlişki doğrusal olarak modellenir. Iris örneği üzerinden bu modellemeyi daha iyi anlayalım.

Örn: Taçyaprak (petal) genişliği verilen Iris bitkisinin, petal uzunluğunu tahmin edeceğiz. Aşağıdaki grafik verilerin dağılımını X-Y düzleminde göstermektedir.

 

linear regression

Regression line:  Noktaların tamamına en yakın geçen doğrudur.

 

 

 

 

 

Yandaki şekilde En küçük kareler yöntemi  (Least Square Method) gösterilmektedir.

Sarı noktalar örnekleri (samples), kırmızı çizgi regression line’ ı ve yeşil ile gösterilen doğrularda regression line ve sample arasındaki hata oranını gösterir.

Residual (Artık): Yeşil çubukların uzunluklarının toplamına eişttir. Bu miktar ne kadar artarsa tahminimiz gerçek sonuçtan o kadar uzak demektir. Yani bu uzunluk arttıkça modelimizin hata oranıda artmıştır. Amaç Regression line’ı sample’ lar arasına öyle bir yerleştirelimki bu oran en az olsun.  Olayın matematiğine çok girmeden  fonksiyonun y = mX+b olduğunu hatırlayalım. Burada m,  eğimi (slope) ifade etmektedir.

Hangi Durumlarda Kullanılır?

  • Hava durumu tahminlerinde
  • Belirli bir bölgede ortalama ev fiyatlarını çıkarmada
  • Bir ürüne olan talepte,
  • Güç tüketimi tahminlerinde. Örneğin Türkiye’ nin 2020’de ki enerji tüketimi vs.

Kaynaklar:

1-  Python for Data Science (University of San Diego)

2- https://tr.scribd.com/presentation/341054290/Data-Mining-Tasks

0 Paylaşımlar
Doğrusal Regresyon (Linear Regression) Nedir? -ML#8
Doğrusal Regresyon (Linear Regression) Nedir? -ML#8
CSVeri