neighbour

kNN Algoritması (k Nearest Neighbour) Nasıl Çalışır? -#4

kNN algoritması, tüm mevcut durumları depolayan ve bir benzerlik ölçüsüne (ör. Mesafe fonksiyonları ) göre yeni durumları sınıflandıran basit bir algoritmadır.

Sınıflandırılacak veririn komşularıyla olan uzaklığına bakar ve en uygun etiket  ile sınıflandırma işlemini yapar. Örnek ile daha anlaşılır olmasını sağlayalım:

distance_formulasYukarıdaki formulleri sadece continuous durumlarda kullanabiliriz. Eğer kategori değerleri için kullanacaksak hamming distance hesaplamamız gerekir.

Örnek:
Yaş  Kredi Durum Uzaklık Tahmin
25 140000 N 90000.0001
28 67000 N 17000 3
54 25000 Y 25000.0125  
32 17000 Y 33000.0001  
49 156000 N 106000.002  
56 25000 Y 25000.0146  
42 98000 Y 48000.0018  
36 45000 N 5000.0049 1
46 29000 N 21000.0069 4
63 57000 N 7000.08257 2
Test Edilecek Veri Yaş Kredi
29 50000

Euclidean Distance kullanarak yaptığımız hesaplamalara göre 29 yaşında 50000 tl kredi isteyen birisine kredi verilmiyor. Çünkü Tahmin sütununa baktığımızda sırasıyla 1,2,3,4 numaralar en yakın komşular ve hepsinin kredi sonucu olumsuz sonuçlanmış. Bu durumda test verimizde olumsuz sonuçlanmış oldu.

knn

 

 

0 Paylaşımlar
kNN Algoritması (k Nearest Neighbour) Nasıl Çalışır? -ML#5
kNN Algoritması (k Nearest Neighbour) Nasıl Çalışır? -ML#5
CSVeri